החוג למדעים הדף הראשי לחוג

קישורים לחוג
ראש חוג המדעים

ד"ר נאיל עיסא
טלפון: 04-6286765
דוא"ל:
nael-e@qsm.ac.il

עוזר/ת מנהלית

סלאם גרה
טלפון: 04-6286613
דוא"ל:
salam_g@qsm.ac.il