החוג למדעים הדף הראשי לחוג

קישורים לחוג
ראש חוג המדעים

ד"ר נאיל עיסא
טלפון: 04-6286765
דוא"ל:
nael-e@qsm.ac.il

עוזר/ת מנהלית

סלאם עקל
טלפון: 04-6286784
דוא"ל:
salam.akel@qsm.ac.il