החוג למתמטיקה הדף הראשי לחוג

קישורים לחוג
ראש החוג למתמטיקה

ד"ר עלי עותמאן
טלפון: 04-6286654
דוא"ל:
aliot@qsm.ac.il

עוזר מנהלי

סלאם גרה
טלפון: 04-6286613
דוא"ל:
salam_g@qsm.ac.il