החוג למדעי המחשב הדף הראשי לחוג

קישורים לחוג
ראש החוג למדעי המחשב

ד"ר גמאל ריאן
טלפון: 6286710-04
 

עוזר/ת מנהלית

חנין אבו מוך
טלפון: 04-6286686
דוא"ל:
haneen_a@qsm.ac.il