החוג למדעי המחשב הדף הראשי לחוג

קישורים לחוג
ראש החוג למדעי המחשב

ד"ר גמאל ריאן
טלפון: 6286710-04
 

עוזר מנהלי

מיסרה ותד
טלפון: 04-6286669
דוא"ל:
asad_ma@qsm.ac.il