החוג למדעי המחשב הדף הראשי לחוג

קישורים לחוג
ראש החוג למדעי המחשב

ד"ר גמאל ריאן
טלפון: 6286710-04
 

עוזר מנהלי

סלאם גרה
טלפון: 04-6286613
דוא"ל:
salam_g@qsm.ac.il