אודות האקדמיה ועדת הפרופסורה
  פרופ' מוחמד חאג' יחיא- יו"ר הועדה
  פרופ' אביגדור קלינגמן
  פרופ' ג'ורג' קנאזע
  פרופ' יוסף יובל טובי
  פרופ' סמיר דרובי