הפקולטה למדעי הרוח החוג לשפה הערבית

קישורים לחוג
ראש החוג לשפה ערבית

ד"ר סמיר כתאנה
טלפון: 6286668-04
דוא"ל:
samir_k@qsm.ac.il

עוזר/ת מנהלית - יסודי

וופאא לחאם
טלפון: 6286784-04
דוא"ל:
wafaa-lham@qsm.ac.il