שאלונים מתחילים באות: " א "

استبيانات تبدأ بحرف الألف حسب الأبجدية العبرية:  " א "

אווירה משפחתית

 אסטרטיגיות התמודדות 

אמונות כלליות ביחס לאלימות

المناخ الأسري

 استراتيجيات التعامل

معتقدات عامة حول العنف

 אחריות מורים בהישגי התלמידים 

אפקט חיובי-שלילי

אמונות ספציפיות המצדדות בעד אלימות

مسؤولية المعلمين حول تحصيل الطلاب 

مشاعر سلبية/ايجابية

معتقدات خاصة تؤيد العنف

אייזניק לאישיות

אקלים ארגוני 

אקלים בית ספרי

ايزنيك للشخصية

المناخ التنظيمي

 

المناخ المدرسي

אלימות

אתיקה מקצועית אצל מנהלים ומורים 

אווירת לימודים בבית ובמשפחה 

العنف

الأخلاقيات المهنية عند المدراء والمعلمين 

الجو التعليمي في البيت والعائلة 

אוריינטציה מוטיבציונית ללימודים

אלימות במשפחה

אופטימיות

 

التوجه حول الدافعية للتعلم 

العنف الأسري

التفائل

  אלימות מילולית של הורים כלפי ילדים עם מוגבלויות 

אנטלגנציה רגשית

אבחון תרבות ארגונית

  الاساءة اللفظية من قبل الوالدين ضد الأطفال المعوقين   الذكاء العاطفي 

التربية للتنظيم


ملفات جديدة/קבצים חדשים