אודות האקדמיה ימים פתוחים


משרד ראש המכללה - يوم مفتوح - 2018/3/22
משרד ראש המכללה - يوم مفتوح - 2017/3/22
משרד ראש המכללה - يوم مفتوح - 2016/3/8
משרד ראש המכללה - يوم مفتوح - 2015/3/10
قسم التسجيل - يوم مفتوح - 2014/3/4
قسم التسجيل - يوم مفتوح - 2013/3/4
قسم التسجيل - يوم مفتوح - 2012/3/12
قسم التسجيل - يوم مفتوح - 2011/3/16
قسم التسجيل - يوم مفتوح - 2010/3/15
قسم التسجيل - يوم مفتوح - 2009/3/26
1  2