אודות האקדמיה סימפוזיונים


משרד ראש המכללה - ندوة - 2017/12/10
משרד ראש המכללה - ندوة - 2016/11/29
משרד ראש המכללה - ندوة - 2016/4/18
משרד ראש המכללה - ندوة - 2016/3/23
משרד ראש המכללה - ندوة - 2015/11/25
משרד ראש המכללה - ندوة - 2014/4/9
משרד ראש המכללה - ندوة - 2013/6/1
قسم الدراسات الاسلامية - ندوة - 2013/6/1
قسم التربية الخاصة - ندوة - 2013/6/1
قسم الطفولة المبكرة - ندوة - 2013/4/13
1  2