אודות האקדמיה חזון ומעורבות בקהילה
תיאור כללי ותכניות לימודים
מכללת אלקאסמי נוסדה בשנת 1990 כמכללה להכשרת מורים ללימודי אסלאם. מאז המכללה גדלה וזכתה להכרה של משרד החינוך והמל"ג להכשרת גננות ומורים לתואר ראשון במגוון של תחומי דעת: גיל רך, ערבית, לימודי אסלאם, מתמטיקה ומחשבים, מדעים, חינוך מיוחד ועברית. בנוסף, יש במכללה שלוש תכניות לימודים לתואר שני: הוראה ולמידה עם התמחות בגיל רך ובהוראת ערבית ואנגלית, חינוך מתמטי, והוראת לימודי אסלאם.

חזון המכללה
חזון המכללה הבא לידי ביטוי באמנה עליה חתומים כל חברי הסגל, הוא להכשיר אנשי חינוך שיפעלו תוך יישום וקידום של ערכים הומניסטיים אוניברסאליים ושל תרבות האסלאם ויובילו לביסוס של חברה נאורה ומשכילה ולצמיחה של החברה הערבית בישראל. הערכים והיעדים המרכזיים שלאורם המכלה פועלת הם: כבוד לאדם ובמיוחד לאחר ולשונה; טיפוח שיח אנושי המביא לידי ביטוי את מגוון הקולות בחברה הישראלית; העצמת נשים; איכות ומצוינות אקדמיים וחינוכיים.

מימוש החזון
למימוש החזון והמטרות, המכללה מספקת למרצים/ות ולסטודנטים/ות סביבת עבודה, מחקר ולמידה המאופיינת בשילוב של תשתית טכנולוגית ופיזית מתקדמת (כולל ספריה עשירה), חוויות למידה איכותיות ומשמעותיות והזדמנויות למחקר ולשיתוף בידע וכן הזדמנויות קידום מיוחדות לנשים. בין הקורסים הייחודיים הנלמדים במכללה נכללים קורסים בנושא השוואה בין דתית בסוגיות אזרחיות ודתיות; חינוך לאחריות ואחריות לחינוך; וטיפוח חשיבה מסדר גבוה בקרב תלמידות ותלמידים בבתי הספר. עם מרצי המכללה נמנים אנשי חינוך וחוקרים ערבים ויהודים המפרסמים מאמרים בכתבי עת בין-לאומיים איכותיים ומשתתפים בכנסים בין לאומיים; בנוסף, המכללה מקיימת מידי שנה ימי עיון וכנסים בנושאים אקדמיים וחברתיים מגוונים, כגון: טיפוח תרבות של דיאלוג בחברה הישראלית,ודרכי התייחסות חדשניות לילדים ונוער בסיכון. בנוסף, בתקופות של מתחים קיצוניים בין אזרחים ערבים ויהודים בישראל, מתקיימות במכללה סדנאות לחברי הסגל ולסטודנטים/ות לשיח אמיץ על הסוגיות הטעונות והשנויות במחלוקת.

מעורבות בקהילה
בנוסף לחוגים האקדמיים, מייחסת המכללה חשיבות רבה למעורבותה בקהילה, ולשם כך הקימה מספר מרכזים אקדמיים –קהילתיים שבמסגרתם פועלים מרצי המכללה בקהילה בישובים רבים ברחבי הארץ. דוגמאות למרכזים אלה הם המרכז לחקר השפה והספרות הערבית, בדאיאת (התחלות) – מרכזים ותכניות לקידום הגיל הרך, והמרכז להורות ומשפחה.

הסטודנטיות והסטודנטים במכללה
במכללה לומדים מידי שנה כ-3,000 סטודנטיות וסטודנטים במסלולי ההכשרה והפיתוח המקצועי לאנשי מקצוע. הסטודנטיות מהוות יותר מ90% מכלל הסטודנטים במכללה. רובן מגיעות ממשפחות בעלות רקע דתי-מסורתי הרואות המכללה כתובת לרכישת השכלה גבוהה והרחבת אופקים, תוך שמירה על ערכי האסלאם. במהלך לימודיהן נחשפות הסטודנטיות לגישות חינוכיות וחברתיות חדשות המעודדות חשיבה גבוהה וביקורתית ובחינה מעמיקה של התפיסות המסורתיות על מנת לגבש זהות אישית, מקצועית, ערכית, תרבותית ואזרחית גמישה ונאורה.

הכרה ארצית ובין לאומית
בזכות האפיונים הייחודיים הללו של מכללת אלקאסמי היא מהווה מודל למוסד אקדמי המוביל שינוי בחברה הערבית ומושך אליו מבקרים ותומכים רבים מישראל ומחו"ל. המבקרים הרבים מביאים לידי ביטוי את ההכרה בערך של העשייה האיכותית והחשובה של המכללה ובתרומתה לחברה הערבית, הישראלית והבין לאומית.