הפקולטה למדעי הרוח החוג לשפה העברית

קישורים לחוג
ראש החוג לשפה העברית

פרופ' יוסף טובי
טלפון: 6286749-04
דוא"ל:
yusuf@qsm.ac.il 

עוזר/ת מנהלית

רינא קעדאן
טלפון:04-6286768
דוא"ל:
k-rena@qsm.ac.il