הפקולטה למדעי הרוח סגל החוג לשפה העברית
פרופ'. יוסף טובי   לשון וספרות עברית: ראש חוג   تفاصيل

דר. גיאת פלטיאל   לשון וספרות עברית: מרצה   تفاصيل

דר. רווה ענבר   לשון וספרות עברית: מרצה   تفاصيل

דר. זאהי עבאס   לשון וספרות עברית: מרצה   تفاصيل

דר. עאדל שקור   לשון וספרות עברית: מרצה   تفاصيل

דר. טרבייה עבד אללה   לשון וספרות עברית: מרצה   تفاصيل

רינא קעדאן   לשון וספרות עברית   تفاصيل