הפקולטה למדעי הרוח סגל החוג לשפה העברית
פרופ'. יוסף טובי   לשון וספרות עברית: ראש חוג   تفاصيل

דר. גיאת פלטיאל   לשון וספרות עברית: מרצה   تفاصيل

פרופ'. לובה רחל   לשון וספרות עברית: מרצה   تفاصيل

דר. רווה ענבר   לשון וספרות עברית: מרצה   تفاصيل

דר. אבו בכר רפיק   לשון וספרות עברית: מרצה   تفاصيل

דר. זאהי עבאס   לשון וספרות עברית: מרצה   تفاصيل

דר. עאדל שקור   לשון וספרות עברית: מרצה   تفاصيل

דר. מרעי עבד אלרחמאן   לשון וספרות עברית: מרצה   تفاصيل

דר. טרבייה עבד אללה   לשון וספרות עברית: מרצה   تفاصيل

דר. יעקב שריג   לשון וספרות עברית: מרצה   تفاصيل

לנא יונס   לשון וספרות עברית   تفاصيل