אודות האקדמיה גלריית אירועים


פרוייקט חממות חשיבה
חוג גיל רך
יום הסטודנט
הנוער בין המשפחה, הקהילה והמודרניות
כנס עושים שלום
יום עיון לחוג האנגלית
יום עיון לחוג המתמטיקה
הרצאת אורח אודות הספרות
יום הסובלנות
יום עיון לחוג האנגלית
כנס המחקר הראשון
אגודת הסטודנטים הארצית
יום עיון לחוג החינוך המיוחד
-
יום עיון לחממות החשיבה
יום פתוח
אגודת הסטודנטים-יום הולדת הנביא מוחמד
טקס סיום סמסטר ראשון
הרצאה אודות הפחד מהבחינות
קורס כתיבה יצירתית
-
גננות מחוז חיפה
השבוע לספרות ערבית
-
טקס חתימת האמנה
טקס סיום שנת הלימודים
-
קורס דרמה ותיאטרון
שעת סיפר- המרכז לספרות ילדים
מפגש סטודנטים ממכללת אלקאסמי עם מבקרים
מפגש סטודנטים-מסלול חינוך
הצגה-המרכז לספרות ילדים
סימפוזיון משוררים
יום הערכה וסיכום 1
יום הערכה וסיכום 2
יום הערכה וסיכום 3

1  2