האגף לקשרים אקדמיים בינלאומיים ויחסי ציבור

האגף לדוברות ויחסי ציבור אחראי על פעילות ההסברה ועובד לפי ראיית האקדמיה כשותפה פעילה בתרבות העולמית ובמורשת האנושית ההומניסטית ולאיזון בין הזהות האסלאמית-ערבית רבת השנים ופתיחותה כלפי העולם. שוקד אגף היחסי ציבור בגיבוש מעמדה של המכללה בארץ ובעולם ע"י קשריו הרבים עם אנשים, מקבלי החלטות ועם מוסדות בישראל ובחו"ל דרך פיתוח והפצה של הגישה האקדמית הייחודית שלה המתבטאת בהישגי הסטודנטים המרשימים ופעילותה האקדמית-תרבותית. יוזם האגף לדוברות ויחסי ציבור לחיזוק הקשר עם כלי התקשורת השונים בארץ ובחו"ל, הוא יוצר ומפיץ חדשות והודעות עיתונאיות אודות האקדמיה, מענה לשאלות ומתן מידע לתקשורת. האגף לדוברות ויחסי ציבור אחראי לשיתוף הפעולה עם המוסדות ובתי הספר לקידום מיזמים שונים ולהפקת אירועים חברתיים. כחלק מפעילות אגף הדוברות ויחסי ציבור הוא עריכה והפקה של תמונות ופרסומים, הקרנת סרטים דוקומנטריים לסטודנטים, שמירה על קשר עם הסטודנטים דרך עמוד הפייסבוק של האקדמיה המשמש גם ככלי לפרסום התוכניות החדשות, פרויקטים קיימים ולמענה לשאלות והצעות.