אודות האקדמיה יומן שלוחות להתקשרות
פקולטות/מחלקות/מרכזים   מספר טלפון   מספר פקס   דואר אלקטרוני
לשכת נשיא המכללה   04-6286611   04-6383676   zaheya@qsm.ac.il
נושאים מנהליים   04-6286633   04-6383742   mohamed@qsm.ac.il
משאבי אנוש   04-6286602   04-6383650   mahmood_ab@qsm.ac.il
דיקן אקדמי   04-6286619   04-6286620   nur_k@qsm.ac.il
הפקולטה ללימודים מתקדמים   04-6286683   04-6286681   graduate_st@qsm.ac.il
הפקולטה לחינוך   04-6286772   -   faculty_ed@qsm.ac.il
החוג לחינוך מיוחד   04-6286691   04-6286673   shada_b@qsm.ac.il
החוג לגיל הרך   04-6286691   04-6286673   shada_b@qsm.ac.il
החוג להתמחות בהוראה סטאז' א'   04-6286768   04-6286779   k-rena@qsm.ac.il
החוג להתמחות בהוראה סטאז' ב   04-6286768   04-6286779   k-rena@qsm.ac.il
הפקולטה למדעי רוח   04-6286619   -   nur_k@qsm.ac.il
החוג לשפה ערבית   04-6286784   04-6286673   wafaa-lham@qsm.ac.il
החוג לשפה אנגלית   04-6286613   04-6383673   salam_g@qsm.ac.il
החוג לשפה העברית   04-6286768   04-6383779   k-rena@qsm.ac.il
הפקולטה למדעים   04-6286619   -   nur_k@qsm.ac.il
החוג למדעים   04-6286784   04-6286673   wafaa-lham@qsm.ac.il
החוג למתמטיקה   04-6286669   04-6286673   asad_ma@qsm.ac.il
החוג למדעי מחשב   04-6286669   04-6286673   asad_ma@qsm.ac.il
הפקולטה ללימודי אסלאם   04-6286784   04-6286673   wafaa-lham@qsm.ac.il
רשות המחקר המדעי   04-6286761   -   nada_j_e@qsm.ac.il
דיקן הסטודנטים   04-6286748   04-6286607   Amal_asad@qsm.ac.il
תכנית מצוינים   04-6286735   -   stats_unit@qsm.ac.il
הדרכה פדגוגית   04-6286613   -   salam_g@qsm.ac.il
מרכז תקשורת ורדיו אלקאסמי   04-6286714   04-6286715   fm106@qsm.ac.il
מרכז הקולנוע והטלוויזיה   04-6286781   04-6286679   qsmtv@qsm.ac.il
מרכז בדאיאת   04-6286780   04-6286725   bidayat@qsm.ac.il
המרכז למשאבי הוראה ולמידה   04-6286630   -   wmohamed@qsm.ac.il
מרכז טכנולוגית מידע ותקשורת ICT   04-6286659   04-6286727   ictq@qsm.ac.il
מחלקת רישום   04-6286648   04-6286652   ahmad-k@qsm.ac.il
יחידת המחשוב והרשתות   04-6286616   04-6286656   supportq@qsm.ac.il
מרכז סויאן   04-6286753   04-6286661   egbaria_rami@qsm.ac.il
מרכז המחקר החינוכי והפיתוח   04-6286619   -   nur_k@qsm.ac.il
יחידת הניתוח הסטטיסטי   04-6286735   -   stats_unit@qsm.ac.il
לימודי המשך והשתלמויות   04-6286669   04-6286673   asad_ma@qsm.ac.il
התפתחות מקצועית   04-6286768   04-6286779   k-rena@qsm.ac.il
אגף כספים   04-6286635   04-6286731   finance@qsm.ac.il
אגף גבייה   04-6286635   04-6286731   mofida@qsm.ac.il
המרכז להורות ומשפחה   04-6286618   04-6286655   Horeem@qsm.ac.il
אגף יחסי ציבור   04-6286737   04-6286774   maha-mj@qsm.ac.il
מינהל מורים   04-6286609   04-6383676   afef_k@qsm.ac.il
ספרייה   04-6286637   04-6286636   shereen@qsm.ac.il
מנהל הוראה   04-6286604   -   ahmadwtd@qsm.ac.il
מחלקת הישגים לימודיים   04-6286702   04-6286678   ahmad_b@qsm.ac.il
אגף תכנון הנדסי ולוגיסטי   04-6286771   04-6286777   mhmd85@qsm.ac.il
יחידת בטחון   04-6286640   -   betahon@qsm.ac.il