הפקולטה למדעי האסלאם ברוכים הבאים לפקולטה למדעי האסלאם

קישורים
ראש הפקולטה למדעי האסלאם

ד"ר כאלד מחמוד
טלפון: 04-6286631
דוא"ל:
khalidkr@qsm.ac.il

עוזר/ת מנהלית - יסודי

וופאא לחאם
טלפון: 04-6286784
דוא"ל:
wafaa-lham@qsm.ac.il