הפקולטה למדעי הרוח ברוכים הבאים לפקולטה למדעי הרוח

חוגים
ראש הפקולטה למדעי הרוח

ד"ר עלי ג'בארין
טלפון: 6286704-04
דוא"ל:
ajabareen@qsm.ac.il

עוזר/ת מנהלית

נור כוואג'ה
טלפון: 6286619-04
דוא"ל:
nur_k@qsm.ac.il