הפקולטה למדעי הרוח החוג לשפה הערבית

קישורים לחוג
 
ראש החוג לשפה ערבית

ד"ר עאידה פחמאוי
טלפון: 6286695-04
דוא"ל:
aida.fahmawi@gmail.com

 
עוזר/ת מנהלית - יסודי

וופאא לחאם
טלפון: 6286784-04
דוא"ל:
wafaa-lham@qsm.ac.il