הפקולטה למדעי הרוח החוג לשפה האנגלית

קישורים לחוג
ראש החוג לשפה האנגלית

ד"ר אימאן עלוש
טלפון: 04-628668
דוא"ל:
eman2gr@yahoo.com

עוזר/ת מנהלית

סלאם גרה
טלפון: 04-6286613
דוא"ל:
salam_g@qsm.ac.il