הפקולטה לחינוך ברוכים הבאים לפקולטה לחינוך

חוגים ומסלולים
ראש הפקולטה לחינוך

ד"ר מראם מסארווה
טלפון: 6286696-04 דוא"ל:
marammas70@qsm.ac.il

עוזר/ת מנהלית

סג'א ח'רבט
טלפון: 6286772-04
דוא"ל:
faculty_ed@qsm.ac.il