הפקולטה לחינוך החוג לחינוך המיוחד

קישורים לחוג
ראש החוג לחנוך המיוחד

ד"ר נהאד מסאלחה
טלפון: 04-6286663
דוא"ל:
mas_nih@zahav.net.il

עוזר/ת מנהלית

שד'א ביאדסה
טלפון: 04-6286691
דוא"ל:
shada_b@qsm.ac.il