הפקולטה לחינוך התנסות מעשית- סטאג'

ראש החוג להתנסות מעשית-סטאג'

ד"ר פארס קבלאוי
טלפון: 6286791-04
דוא"ל:
fariskeb@qsm.ac.il 

עוזרת מנהלית

רינא קעדאן
טלפון: 6286768-04
דוא"ל:
k-rena@qsm.ac.il