הפקולטה למדעים מדויקים החוג למדעי המחשב

קישורים לחוג
ראש החוג למדעי המחשב

ד"ר אמגד סייף
טלפון: 6286710-04
 

עוזר/ת מנהלית

חנין אבו מוך
טלפון: 04-6286686
דוא"ל:
haneen_a@qsm.ac.il