הפקולטה למדעים מדויקים החוג למתמטיקה

קישורים לחוג
ראש החוג למתמטיקה

ד"ר עלי עותמאן
טלפון: 04-6286654
דוא"ל:
aliot@qsm.ac.il

עוזר מנהלי

מיסרה ותד
טלפון: 04-6286669
דוא"ל:
asad_ma@qsm.ac.il