קישורים לחוג
ראש חוג המדעים

ד"ר נאיל עיסא
טלפון: 04-6286765
דוא"ל:
nael-e@qsm.ac.il

עוזר/ת מנהלית

וופא לחאם
טלפון: 04-6286784
דוא"ל:
wafaa-lham@qsm.ac.il