מרכז טכנולוגיות מידע ותקשורת
מרכז טכנולוגיות מידע ותקשורת - ICT
מרכז ה-ICT אחראי על פיתוח, שילוב וניהול טכנולוגיות מידע ותקשורת בתחומים הניהוליים והאקדמיים באקדמיית אלקאסמי. המרכז מספק לסגל ולסטודנטים סביבות למידה טכנולוגיות דינמיות, אשר מטפוח ומקדמות טכניקות תקשורתיות נרחבות בתוך המכללה ובהקשר העולמי הרחב. שירותי המרכז כוללים בין היתר: ניהול פרויקטים לפיתוח וניהול תשתיות, ניהול סביבות טכנולוגיות ניהוליות ו/או פדגוגיות, פיתוח פרויקטים תכנותיים המקדמות שירותים פדגוגיים וניהוליים, קידום יוזמות חינוכיות-טכנולוגיות, תמיכה בפיתוח תכניות למידה אינטרנטיות, תמיכה טכנו פדגוגית בחברי הסגל ובסטודנטים כאחד וניהול אתר האינטרנט של המכללה.

ICT- Information and Communication Technology Center
The ICT center is responsible for developing, integrating and managing information and communication technologies into the administrative and academic domains of Al-Qasemi Academy. The ICT center provides both staff and students with technological dynamic learning environments, which foster and facilitate extensive communicative techniques inside the college and in the context of the wide-world. The services offered involve: Infrastructure project management, management of technological pedagogical and/or administrative environments, development of programming projects that promote pedagogical and administrative services, promotion of educational-technological initiatives, supporting the development of web-based learning programs, techno-pedagogical support for faculty members and students alike and managing the college’s Web-Site.