החוג לשפה עברית הדף הראשי לחוג

קישורים לחוג
ראש החוג לשפה העברית

פרופ' יוסף טובי
טלפון: 6286749-04
דוא"ל:
yusuf@qsm.ac.il 

עוזר/ת מנהלית

לנא יונס
טלפון: 04-6286612
דוא"ל:
lana_y@qsm.ac.il