החוג ללימודי אסלאם הדף הראשי לחוג

קישורים
ראש החוג ללימודי אסלאם

ד"ר תופיק סיידי
טלפון: 04-6286631
דוא"ל:
tawfieq@gmail.com

עוזר/ת מנהלית - יסודי

וופאא לחאם
טלפון: 04-6286784
דוא"ל:
wafaa-lham@qsm.ac.il