הדרכות עבור מכלול 3 -פורטל הסגל

1 תהליך טיפול בבקשות מקוונות
2 קליטת נוכחות ע"י המרצה בפורטל הסגל
3 הדפסת רשימת נוכחות ע"י המרצה בפורטל הסגל
4 קליטת ציונים ע"י המרצה בפורטל הסגל
5 קליטת מטלה ע"י המרצה בפורטל הסגל
6 פורטל הסגל
7 פורטל משתמש - קליטת מלל