דרגה 8: מורה חוקר את עשייתו

ההתמחות בדרגת קידום (8) נועדה לפתח מומחיות של מורים לחקור שאלות מתחום עבודתם השוטפת. בנוסף, להעשיר את הידע העיוני, האקדמי והמחקרי שלהם בתחום הנחקר, תוך פרסום מהלכיו וממצאיו הן בקרב עמיתים, והן בקרב הקהילה המקצועית, כך שממצאי עבודתו יבואו לידי ביטוי בעבודתו ובעבודתם של עמיתיו בכיתה ובבית-הספר (משרד החינוך פברואר , 2011 מתודולוגית מחקר פעולה נבחרה כמתודה מרכזית להבנת העשייה האישית והבית ספרי של המתמחה בדרגה).
הספרות המקצועית מציינת מאפיינים רצויים למורה העתידי (מורה-חוקר) אשר יתנסה במתודות חקר (של חינוך, למידה והוראה) כדי לבנות סביבה לימודית תומכת. הפרקטיקה החינוכית-הוראתית מתבססת על עיקרון חינוכי לפיו מורה מתפקד בד בבד גם חונך, מאבחן ומעריך. בגישה מעין זו, חובתו של מורה להיות שותף מתמיד לתכנית חינוכית-מחקרית, מבוקרת ושיטתית, כוללת חקר תפקודו ומידת רגישותו לבעיות של תלמידיו והסביבה בה הוא מתפקד.
במסגרת התכנית יקיימו המתמחים דיון בדוגמאות של מחקרים אודות הוראה ולמידה. המורים יקישו מהם על עבודתם, מתוך תפיסה שמערכת החינוך היא דינאמית, מורכבת (מבחינה חברתית), מגוונת ולעתים אף בלתי צפויה. כמו כן, המשתתפים בתוכנית ייחשפו למודלים של הפצת ידע והטמעתו במערכות חינוך, כך שתהיה להם האפשרות להפיץ את ההצלחה שלהם בקרב עמיתים אחרים וללמוד מהצלחות של עמיתים אחרים ולהטמיע הצלחות אלה בבית ספרם.
מטרות התכנית:
  • המתמחים ייחשפו ויפגינו ידע בספרות המקצועית והמחקרית של מקצוע ההוראה
  • המתמחים יפתחו כישורים ומיומנות מחקריות לגבי עבודתם בהוראה
  • המתמחים יפתחו זהות מקצועית ומסוגלות עצמית להוראה
  • המתמחים ישמשו כסוכנים להגברת המודעות העצמית לתחום הנלמד, ויטפחו הקשר חברתי-חינוכי- מחקרי בקרב עמיתיהם בבתי הספר
  • המתמחים יתנסו במתודות חקר של ההוראה ויבצעו מחקרי פעולה.
  • חשיפה והתנסות במודלים שונים של הפצת ידע והטמעתו במערכות חינוך.
היקף התוכנית: 150 שעות אקדמיות

 

جميع الحقوق محفوظة © مؤسسات القاسمي