מנהיגות בייננים – القيادة الوسطى 60 ساعة

לפתח מנהיגות בית ספרית אפקטיבית ופעילה לקידום ולהשבחת העשייה החינוכית והפדגוגית בבית הספר.

מטרות:
1. להעצים את מנהל בית הספר כמוביל את העשייה החינוכית, מתן סמכות מאפשרת, ויצירת מנהיגות משותפת מובילה את בית הספר.
2. להכשיר מנהיגות ביניים פדגוגית בית ספרית מותאמת תרבות במערכת החינוך הערבית.
3. לקדם עבודתם של בעלי תפקידים בבית הספר הערבי באמצעות פיתוח כושר המנהיגות האישית.
4. לפתח צוות חינוכי מנהיג, מכוון למטרות בית הספר, בעל מסוגלות לקדם את האקלים החינוכי, איכות ההוראה ושיפור הישגים.
5. לפתח צוות מנהיגות מוביל המשתמש בכלים פרקטיים של מנהיגות מעשית ויישומית המחוללת שינוי במרחב הבית ספרי והיישובי.

جميع الحقوق محفوظة © مؤسسات القاسمي