מדרכים פדגוגים

ההתנסות המעשית היא מסגרת הלימודים המעשית-קלינית שבה מתנסים הסטודנטים בתהליכי הוראה למידה בפועל. ההתנסות המעשית מהווה הכנה פרופסיונלית הדרגתית בתחום הדעת ובתחומי הפדגוגיה והדידקטיקה של כלל הסטודנטים. לחלק גדול מהסטודנטים יש קושי ביצירת תקשורת בינאישית ודלות במיומנויות אישיות בסיסיות. ההשתלמות באה לעזור למדריכים לפתח מודל עבודה סדנאי שיעזור בפיתוח מיומנויות תקשורת תוך אישית ובינאישיות.

מטרות ההשתלמות:
1. הקניית הבנה של תהליכים קבוצתיים, אישיים ובין-אישיים, בקבוצות. תוך התנסות חווייתית, המדריכים יחשפו לעקרונות המנחים ייעוץ קבוצתי תומך.
2. הקניית בסיס ידע על עבודה קבוצתית כמתודה לפיתוח מיומנויות אישיות ובינאישיות.

جميع الحقوق محفوظة © مؤسسات القاسمي