הפקולטה למדעים

שלח

דיקנית הפקולטה למדעים מדויקים

ד"ר עביר ותד

abeerw@qsm.ac.il
04-6286693

שעות קבלה
שני 10:00- 11:00
חמישי 10:00- 11:00
חדר 460

הרכז המנהלי ל: הפקולטה למדעים, אגף הסטאג, השתלמויות ומערך הסטודנטים הלומדים בירושלים

מר מועאז' עבד אלג'ני

הפקולטה למדעים:
Faculty_Sc@qsm.ac.il
השתלמויות:
Moath_AbdAlghni@qsm.ac.il
השתלמויות ומערך לסטודנטים הלומדים בירושלים:
quds@qsm.ac.il
אגף הסטאג:
stajq@qsm.ac.il

04-6286784

ساعات الاستقبال
חדר 460

 

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי