הפקולטה למדעי רוח

שלח

דיקן הפקולטה למדעי רוח

פרופ' יאסין כתאני

ysnk538@qsm.ac.il
04-6286795

ساعات الاستقبال
חדר 421

הרכז המנהלי לפקולטה לחינוך ופקולטה למדעי הרוח

מר שאהין שאיב

shahen_sh@qsm.ac.il
הפקולטה למדעי רוח:
faculty_hu@qsm.ac.il
הפקולטה לחינוך:
Faculty_Ed@qsm.ac.il

04-6286627

ساعات الاستقبال
חדר 429
כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי