דיקן הסטודנטים

דיקן הסטודנטים מהווה הכתובת לפניות סטודנטים בכל עניין הקשור למהלך הלימודים, לבעיות חברתיות, כלכליות ואחרות.
לאחר שעניין מסוים הובא לבירור עם מוסדות או אנשים הקשורים לנושא (כגון מדריך פדגוגי, מורה, מנהל-סטודנטים, הנה"ח), והתשובה אינה מספקת את הסטודנט, אפשר לפנות לדיקן הסטודנטים. נציגי אגודת הסטודנטים יקיימו קשר קבוע עם הדיקן.

ליצירת קשר איתנו, נא למלאות את הטופס הבא:

שלח

דיקן סטודנטים

ד"ר נזיה נאטור

nazeh-natur@qsm.ac.il
04-6286605

עוזרת מנהלית

גברת אמאל כתאני

dean_students@qsm.ac.il
04-6286748

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי