סגל המכללה

haifaa-majadly@qsm.ac.il
04-6286745

שעות קבלה
שני 11:00 - 12:00
רביעי 9:30 - 10:20
רביעי 12:00 - 12:30
עם הצורך בתיאום מראש
חדר 433

מרכז הסימולציה:
sim@qsm.ac.il
04-6286688

ساعات الاستقبال
חדר 403
פקולטה ללימודים מתקדמים:
projectsmed@qsm.ac.il
mathmed@qsm.ac.il
M.Teach@qsm.ac.il
04-6286738

ساعات الاستقبال
חדר 477

 

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי