סגל המכללה

zayyadmm@qsm.ac.il
04-6286663

שעות קבלה
רביעי 12:00 - 14:00
חמישי 14:00- 16:00
חדר 428

zeidanm@qsm.ac.il

קובץ CV

04-6286763

ساعات الاستقبال
מרכז המחקר המדעי

/ חדר 431

 

hamadm33@qsm.ac.il
04-6286759

שעות קבלה
שישי 14:00- 13:00
ראשון 15:00- 14:00
חדר 477

 

maram@qsm.ac.il
04-6286696

שעות קבלה:
יום חמישי 13:00 - 15:00

ساعات الاستقبال
חדר 426
כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי