אודות העצמת נשים

מדיניות מוסדית
מתוך הבנה והכרה בקיום חסמים להתקדמותן של נשים באקדמיה בכלל ובחברה הערבית בפרט, נשיא מכללת אלקאסמי מינה ועדה שתבחן את מצבן של נשים בסגל האקדמי במכללה, בראשותה של יועצת הנשיא לקידום נשים באקדמיה.
המלצות הועדה הובאו בפני המועצה האקדמית במכללה שהחליטה לאמץ אותם ולהפוך אותם לנהלים. חשוב לציין שההמלצות כוונו להתמודדות עם החסמים איתם נתקלות הנשים באקדמיה מבלי לוותר על הישגים גבוהים ומצוינות מדעית.

להלן ההמלצות של הועדה:
 1. גיוס מספר גדול יותר של נשים לסגל האקדמי
  - על המכללה בכלל והפקולטה למדעים בפרט לעשות מאמצים להעדפה מתקנת בעת איתור מועמדות מתאימות לאיוש משרות.
  - כל דיקן ימציא דו"ח שנתי שיוגש לדיקן האקדמי על מצב קידומן של נשים בפקולטות השונות.
 2. שימור וקידום נשים במכללה
  - בחינה מחדש של אחוזי המשרות של המרצות הקבועות בסגל, שבמקרים מסוימים מהווים מחסום להגשת מועמדות לוועדת הדירוג האקדמי, על ידי איתור המרצות הראויות מבחינת יכולת הוראתית ומחקרית בפקולטות השונות והעלאת אחוז המשרה בהתאם או לחילופין להוריד את אחוז המשרה המחייב להגשת מועמדות מתוך מניע של העדפה מתקנת.
  - שיבוץ של שעות הוראה בבוקר למרצות שהן אימהות לילדים צעירים במטרה לאפשר להן להעלות את אחוז המשרה שלהן.
  - הקצאת שעות מחקר עבור מרצות חוקרות, במטרה לעודד אותן ולעזור להן להתקדם בדירוג האקדמי.
  - ליווי צמוד של חוקרות מתחילות על ידי חוקרים בכירים במכללה.
  - הקצאת עוזרי מחקר לחוקרות מתחילות.
  - העברת סדנאות לסגל המרצות (וגם המרצים) בנושא הקניית מיומנויות לבניית פורטפוליו והתכוננות נכונה להגשת מועמדות לקידום בדירוג האקדמי.
 3. ייצוג נשים בוועדות המכללה
  אימוץ העיקרון של ייצוג הולם של נשים בקרב חברי הוועדות וממלאי התפקידים, עם דגש על ועדת המינויים שלא קיים בה ייצוג נשי.
 4. תשתיות פיזיות
  חשוב לציין כי רוב האוכלוסייה שהמכללה משרתת היא נשים, אולם המבנה הפיזי שלה איננו ידידותי לאוכלוסייה זו ולוקה בחוסר רגישות לצרכיה, ובין היתר לנשים שבסגל. לכן, על המכללה ליצור תשתיות פיזיות שיקלו על האיזון בין הדרישות האקדמיות לבין חיי משפחה וגידול ילדים בתקופה זו. קיים צורך בהקמת משפחתון, מקומות המיועדים להנקה והחתלה.
  נוסף לכך, קיימים עוד צרכים כמו: מקום לתפילה הקרוב לחדרי הלימוד, התאמת ממדי הציוד שבאודיטוריום למידותיהן של נשים, לדוגמא הסטנד על הבמה.

 

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי