מטרות היחידה

  • הנעת מרצים למצוינות בהוראה
  • ליווי המרצים מול האתגרים המתחדשים בתחום ההוראה והלמידה
  • עידוד שילוב טכנולוגיה בהוראה ולמידה
  • בחינה מתמדת של רמת ההוראה במכללה לשם זיהוי נקודות תורפה וטיפול בבעיות, כמו גם זיהוי נקודות חוזק ועידוד מצוינות.

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי