הישגי אלקאסמי זוכים להערכה מהוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת)

הזכייה של אקדמיית אלקאסמי בתו התקן הבינלאומי והיוקרתי "המחויבות למצוינות C2E", שהוענק לה ע"י מכון התקנים הישראלי בהתאם לקריטריונים של הועדה האירופית לניהול איכותי EFQM, גררה תגובות חיוביות וברכות לבביות מכל הקשת החינוכית והתרבותית בארץ כולל ברכות חמות מראשי המכללות והעמותות החינוכיות השונות.
התגובה של הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) לא איחרה להגיע. יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ שלחה מכתב לנשיא מכללת אלקאסמי פרופ' בשאר סעד בו היא מברכת אותו על זכיית המכללה בתו התקן לאיכות ומצוינות ומחזקת את דרכו ופועלו בהובלת אלקאסמי על פי סטנדרטים בינלאומיים של איכות ומצוינות ארגונית ואישית.

הישגי אלקאסמי זוכים להערכה מהוועדה לתכנון ותקצוב (ותת)

הישגי אלקאסמי זוכים להערכה מהוועדה לתכנון ותקצוב (ותת)

הישגי אלקאסמי זוכים להערכה מהוועדה לתכנון ותקצוב (ותת)

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי