אלקאסמי – הפרדת אשפה כחלק מתוכנית הקמפוס ירוק

פרויקט הקמפוס הירוק במכללת אלקאסמי, המקודם זה שנים רבות על ידי אמנת אלקאסמי וראייתה, נועד להקנות ולהעצים ערכים בנושאי סביבה ושימורה בקרב קהילת המכללה. מטרת הפרויקט היא לבצע מהלכים המקדמים את הסביבה הירוקה ברחבי הקמפוס, תוך התמקדות בעשייה, ולהעלות את המודעות הסביבתית של הסטודנטים, חברי הסגל והעובדים בקמפוס, מתוך הבנה כי מודעות כזו תמשיך להשפיע גם מחוץ לגבולות הקמפוס, בבתים ובמקומות העבודה.
הפרויקט מנוהל על ידי וועדת המעקב לקמפוס ירוק ובראשותו של ד"ר הילאל זיד, מורכבת ממרצים, פקידים ונציגים מהסטודנטים. הקמפוס הירוק של אלקאסמי מרכז את מגוון הפעילויות הסביבתיות המתרחשות בקמפוס, ומהווה מודל חיקוי לאוכלוסיית האזור ונקודת מפגש ליוזמות השונות ברחבי הקמפוס.
לאחרונה, הציבה המכללה פחי הפרדת אשפה ברחבי הקמפוס על מנת להפריד את הפסולת וכדי לטפל בה בהתאם לסוגה.

אלקאסמי – הפרדת אשפה כחלק מתוכנית הקמפוס ירוק

אלקאסמי – הפרדת אשפה כחלק מתוכנית הקמפוס ירוק

אלקאסמי – הפרדת אשפה כחלק מתוכנית הקמפוס ירוק

אלקאסמי – הפרדת אשפה כחלק מתוכנית הקמפוס ירוק

אלקאסמי – הפרדת אשפה כחלק מתוכנית הקמפוס ירוק

אלקאסמי – הפרדת אשפה כחלק מתוכנית הקמפוס ירוק

אלקאסמי – הפרדת אשפה כחלק מתוכנית הקמפוס ירוק

אלקאסמי – הפרדת אשפה כחלק מתוכנית הקמפוס ירוק

אלקאסמי – הפרדת אשפה כחלק מתוכנית הקמפוס ירוק

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי