השתתפות פעילה למרצי אלקאסמי בכנס בינלאומי

ביום חמישי 11/7/2019 השתתפו מרצים מהחוג לשפה ולספרות עברית במכללה, פרופ' יוסף טובי, ד"ר עבדאללה טרביה וד"ר עבדאלרחמן מרעי ומהחוג ללשון ערבית ד"ר נאדר מסארוה בכנס הבינלאומי לאגודה הספרדית באוניברסיטה העברית בירושלים. ההרצאות ניתנו בשפה האנגלית ועסקו בזיקה הלשונית, הספרותית והתרבותית בין הערבים והיהודים על אדמת ספרד. הייתה נוכחות ניכרת במושב למומחים בנושא מחו"ל אשר התעניינו בחשיבות תפקידם של המרצים במכללת אלקאסמי בפרסום מחקרים משווים בין הערבית והעברית תוך הבלטת ההיבטים הרב-תרבותיים והרב-לשוניים בתקופה ההיא.

השתתפות פעילה למרצי אלקאסמי בכנס בינלאומי

השתתפות פעילה למרצי אלקאסמי בכנס בינלאומי

השתתפות פעילה למרצי אלקאסמי בכנס בינלאומי

השתתפות פעילה למרצי אלקאסמי בכנס בינלאומי

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי