אקדמיית אלקאסמי זכתה בקול קורא לקורסים אקדמיים העוסקים בבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית מטעם קרן שלם

אקדמיית אלקאסמי זכתה בקול קורא לקורסים אקדמיים העוסקים בבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית מטעם קרן שלם. הקורס ״סוגיות עכשוויות בעולמם של בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית״ עוסק בסוגיות מגוונות בעולמם החברתי, חינוכי, תרבותי והכלכלי של בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית.

זכייה זו הינה צעד חיובי וחשוב מעין כמוהו, להעמקת הידע והמומחיות של המורים ופרחי ההוראה הלומדים בין כותלי המכללה לנושא בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית והגברת המחויבות להם. צעד זה, בכוחו לחולל שינוי במעמדם החברתי השולי של בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ויסיע בהשתלבותם בחברה.

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי