המעבדה לאינפורמטיקה של פיתוח תרופות במכללת אלקאסמי פרסמה במהלך שנת 2019 שמונה מאמרים בכתבי עת שפיטים בינלאומיים בשיתוף פעולה עם חוקרים מהארץ ומחו"ל

פרסום מאמרים מדעיים בכתבי עת שפיטים בינלאומיים עם אימפקט פקטור גבוה הוא ערובה להבטחת נוכחותה האקדמית של המכללה בזירת המחקר הבינלאומית ולהשתתפותה בעשייה האקדמית ובתהליך ייצור הידע.
המעבדה לאינפורמטיקה של פיתוח תרופות במכללת אלקאסמי זכתה להישג מרשים בשנת 2019. המעבדה, בראשות פרופ' אנואר ריאן, הביאה לפרסום במהלך שנה זו שמונה מאמרים מדעיים בכתבי עת שפיטים בינלאומיים בעלי השפעה גבוהה (אימפקט פקטור ממוצע: 2.44), בהם ארבעה מאמרים מדורגים Q1 ושלושה מאמרים Q3, בשיתוף פעולה עם חוקרים ממכללת אלקאסמי וממכוני מחקר אחרים בארץ ובחו"ל.
רשימת המאמרים המדעיים לשנת 2019:

  1. Mizied Falah, Mahmoud Rayan, and Anwar Rayan. (2019). A novel paclitaxel conjugate with higher efficiency and lower toxicity: A new drug candidate for cancer treatment. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 4965; doi:10.3390/ijms20194965. (Thompson Impact Factor = 4.183). (Type: research article)
  2. Vika Gabe, Tomas Kacergius, Saleh Abu-Lafi, Mouhammad Zeidan, Basheer Abu-Farich, Mahmud Masalha, and Anwar Rayan. (2019). Suppressive Effects of Octyl Gallate on Streptococcus mutans Biofilm Formation, Acidogenicity and Gene Expression. Molecules. 24(17), 3170, doi:10.3390/molecules24173170. (Thompson Impact Factor = 3.098). (Type: research article)
  3. Beny Da’adoosh, David Marcus, Anwar Rayan, Fred King, Jianwei Che and Amiram Goldblum (2019). "Discovering highly selective and diverse PPAR-delta agonists by ligand based machine learning and structural modeling". Scientific Reports. 9:1106 | https://doi.org/10.1038/s41598-019-38508-8. (Thompson Impact Factor = 4.122). (Type: research article)
  4. Vika Gabe, Tomas Kacergius, Saleh Abu-Lafi, Povilas Kalesinskas, Mahmud Masalha, Mizied Falah, Basheer Abu-Farich, Andrius Melninkaitis, Muhamed Zeidan, and Anwar Rayan. (2019). Inhibitory capacity of ethyl gallate on Streptococcus mutans biofilm formation by optical profilometry and gene expression analysis. Molecules. 2019, 24(3), 529; doi:10.3390/molecules24030529. (Thompson Impact Factor = 3.098). (Type: research article)
  5. Marei Sammar, Basheer Abu-Farich, Ibrahim Rayan, Mizied Falah, and Anwar Rayan. (2019). Correlation between cytotoxicity in cancer cells and free radical-scavenging activity: In vitro evaluation of 57 medicinal and edible plant extracts. Oncology Letters. 18: 6563-6571. (Thompson Impact Factor = 1.871). (Type: research article)
  6. Saleh Abu-Lafi, Baraa Rayan, Sleman Kadan, Malek Abu-Lafi, Anwar Rayan, (2019). Anticancer activity and phytochemical composition of wild Gundelia tournefortii. Oncology letters. 17(1): 713-717. (Thompson Impact Factor = 1.871). (Type: research article)
  7. Mahmoud Rayan, Ziyad Abdallah, Saleh Abu-Lafi, Mahmud Masalha and Anwar Rayan (2019). “Indexing natural products for their antifungal activity by filters-based approach: Disclosure of discriminative properties”, Current Computer-Aided Drug Design. 15(3): 235-242. doi: 10.2174/1573409914666181017100532. [Epub ahead of print]. (Thompson Impact Factor = 1.2). (Type: research article)
  8. Saleh Abu-Lafi, Mahmoud Rayan, Mahmud Masalha, Basheer Abu-Farich, Hashem Al-Jaas, Malek Abu-Lafi, and Anwar Rayan. (2019). Phytochemical composition and biological activities of wild Scolymus maculatus L. Medicines, 2019, 6, 53; dio:10.3390/medicines6020053. (Type: research article)

הערה: ניתן לעיין במאמרים שיש למחבר סמכות לפרסם ללא רשות המו"ל - כתב העת. לקבלת שאר המאמרים (מצורף מהם רק צילום העמוד הראשון) יש לפנות ישירות למחבר ולבקש ממנו עותק של המאמר.

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי