מטרות מרכזיות של התכנית

  • פיתוח תפיסת עולם ומיומנויות פרקטיות של חינוך משמעותי רב גוני ושיפור וקידום החינוך הבלתי פורמלי במערכת החינוך הכללית ובמערכת החינוך הערבית, זאת באמצעות פיתוח כישורי מנהיגות חברתית וקהילתית מותאמים תרבותית בקרב הלומדים בתכנית.
  • הכשרת אנשי חינוך בתחום החינוך הבלתי פורמלי שיפעלו בגישה של אקטיביזם חינוכי וחברתי והובלת הבוגרים לאימוץ שינויים, הן במערכות החינוך הפורמליות, והן בארגונים חינוכיים בלתי פורמליים קיימים וחדשים, הפועלים ויפעלו בזירה הקהילתית.
  • פיתוח מגוון רחב של כישורים אשר יאפשרו לבוגרי התכנית להפוך למחנך של בני נוער, צעירים ובוגרים. בנוסף, החוג יכשיר אנשי חינוך לשלל תפקידים במערכת החינוך, מתוך גישה הוליסטית רחבה, המתייחסת לפעולה החינוכית כפעולה המתחוללת במקומות מגוונים מלבד לכיתה.
  • הכשרת בוגרים מקדמי יזמות וחדשנות בחינוך הבלתי פורמאלי שתכליתם קידום תהליכי למידה מוטה עתיד, והכשרת בוגרים-לומדים בחברה דיגיטלית המיישמים טכנולוגיות חדשניות בהוראה ולמידה של ילדים, מבוגרים ובארגונים ועוד.
  • רכישת כלים מעשיים להובלת תהליכים חינוכיים, התנסות בפיתוח תפיסת עולם חינוכית משמעותיות, כמו גם אלמנטים ומיומנויות פרקטיות החיוניות להובלת תהליכים של יזמות חינוכית וחברתית, שיטות ומתודות הוראה חדשניות ופיתוח חשיבה מחוץ לקופסה.
  • העמקת הידע על אודות מאפייני גיל ההתבגרות ותרבות הנעורים, רכישת מיומנויות וכלים ליצירת שיח משותף ובונה עם בני נוער וכן כלים מקצועיים להבנת נוער בסיכון ולהתערבות חינוכית- טיפולית בניהול פרויקטים חינוכיים-חברתיים בקהילה.
  • התכנית תעניק ללומדים ידע תיאורטי ופרקטי מגוון הנחוץ למילוי מגוון רחב של תפקידים בבית הספר ובתפקידי הדרכה והנחייה. ידע זה יבטיח את הצלחתם במשימות והטיפול בתלמידים בסיכון בגילאים השונים.
  • קידום תפיסה חינוכית הרואה בחינוך תהליך מתמשך לאורך החיים ונמצא בכל מקום ובמגוון מסגרות: תנועות נוער, מתנסים קהילתיים וארגונים אזרחיים; בגילאים שונים (החל מהלידה ועד הלימודים האקדמיים, הכשרת עובדים במקומות העבודה ומבוגרים) ובמגוון אוכלוסיות (תרבויות שונות המורכבות מאוכלוסיות מגוונות כולל אוכלוסיות מיוחדות).

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי