לראשונה קורס "למידה חוץ כיתתית – שימור אתרי מורשת"

בשיתוף בין הפקולטה למדעים במכללת אלקאסמי והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ייפתח קורס ייחודי "למידה חוץ כיתתית – שימור אתרי מורשת"שיעסוק בעולם השימור והמורשת ובהיבטים מחקריים ופדגוגיים של למידה חוץ כיתתית .

סביבת הלימוד החוץ-כיתתית מהווה משאב ללמידה משמעותית בלימודי המדעים והמורשת. סביבות אלו הן סביבות למידה ממשיות, אמִתיות ואותנטיות שבהן יכולה להתרחש תהליך למידה טבעי מתוך התנסות ישירה בסביבה. ועל כן הקורס יכלול מפגשים פרונטליים בכיתה, סיורים באתרי מורשת ואתרי שימור, והתנסות בלמידה בשטח.
הלומדים בקורס יכירו את עולם השימור, ויקבלו כלים להוראה חוץ כיתתית ולהעברת הנושא לתלמידים בהמשך, ועל כן הקורס מיועד לסטודנטים לחינוך, היסטוריה, גיאוגרפיה ומדעים, ולמתעניינים בתחום השימור.

הקורס יתקיים בסמסטר אביב ויועבר בהיקף 56 שעות אקדמיות.

לראשונה קורס למידה חוץ כיתתית – שימור אתרי מורשת

לראשונה קורס למידה חוץ כיתתית – שימור אתרי מורשת

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי