איך לזהות אם הבחינה במכללה או במוודל?

ההנחיות מצורפות בקובץ

 

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי