רציונל התכנית

כחלק ממערכת החינוך, המוסדות הקדם-יסודיים, בתי הספר היסודיים והעל יסודיים והמוסדות לחינוך בלתי פורמאלי פועלים בסביבות מורכבות, בהן שוררת אי וודאיות ותובענות רבה. כמו כן, המוסדות החינוכיים מתמודדים עם סביבה המשתנה חדשות לבקרים. בייחוד, מערכת החינוך בחברה הערבית בישראל מתמודדת עם מגוון קשיים המעכבים את התפתחותה כגון אי- שוויון בהקצאת משאבים, רמת תשתיות נמוכה, מחסור בהון אנושי וחסמים חברתיים ותרבותיים. למנהלת מוסד חינוכי יש תפקיד חשוב בהתמודדות עם קשיים אלו. מנהלי מוסדות חינוך ערביים בישראל פועלים בחברה הנמצאת על הגבול שבין מסורתיות לבין מודרניות ומוּנעת על ידי נטיות להסתגרות ולפתיחות. אחד האתגרים העומדים לפתחו של מנהל מוסד חינוכי במערכת החינוך הערבית הוא להצליח ליצור חזון חינוכי שמצד אחד מקבל את יסודותיה החברתיים-תרבותיים של הקהילה שבה הוא פועל, ומצד שני מקדם את המוסד החינוכי לחיים במציאות המתנהלת בחברת ידע דינמית ודמוקרטית המתאפיינת בערכים הומניים.

לתכנית יש שני מוקדים – מוקד אוניברסלי ומוקד פרטיקולרי: המוקד הראשון מציע קורסים חיוניים לניהול וארגון מערכות חינוך כמקובל בתכניות שונות בתחום המנהל החינוכי, לדוגמה: "מגמות ותיאוריות במנהל החינוך", "מנהיגות חינוכית ופדגוגית בעידן הגלובליזציה", "סוגיות בכלכלת חינוך וניהול תקציב במוסדות חינוך". המוקד השני מדגיש את מגוון המאפיינים של הסביבה החברתית-תרבותית שבה פועלים מנהלים של מוסדות חינוך בחברה הערבית. מנהיגי מוסדות חינוך בחברה הערבית נדרשים לפתח רגישות למאפיינים הייחודים של המוסד החינוכי, בין אם מדובר בגנים בחינוך הקדם יסודי, בחינוך בלתי פורמאלי או בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים. זאת, תוך כדי התייחסות לאתגרים השונים והייחודיים של החברה הערבית במדינת ישראל ולפעולות העשויות לקדם שינוי ושיפור מתמיד במערכות אלו . קורסים שנכתבו  סביב מוקד זה הינם, לדוגמה: "מדיניות חינוכית בישראל – התבוננות משווה בין החברה היהודית לבין החברה הערבית", " הובלת שינויים במוסדות חינוך מתוך נקודת מבט בין תרבותית".

מכללת אלקאסמי החליטה להשקיע בפיתוח תכנית לניהול וארגון מערכות חינוך משום שהמוקד הלוקלי והמוקד הפרטיקולרי חסרים בתכניות המקבילות במוסדות להשכלה גבוהה. תכנית ראויה בניהול וארגון מערכות חינוך למועמדים לניהול במערכת החינוך הערבית בישראל צריכה להעמיד במרכז את המתח המפרה שבין אחדות לייחוד – בין היותה של החברה הערבית בישראל חלק מחברה ישראלית אחת ורצונה להשתלב בה, לבין היותה חברה בעלת ייחוד חברתי, תרבותי והיסטורי. 

לפיכך, תכנית הלימודים מכוונת להתמודדות עם החסמים המרכזיים של מערכת החינוך, ההון האנושי והחסמים החברתיים והתרבותיים באמצעות הענקת הכשרה אקדמית לאנשי חינוך דוברי ערבית המדגישה את האלמנטים הבאים: 1. רכישת ידע תיאורטי ופרקטי רחב ומעמיק בתחום ניהול ומנהיגות. 2. התאמת תכני הלימוד לבית הספר והחברה הערבית ולמאפייניהם החברתיים והתרבותיים הייחודיים. התוכנית תתייחס לערכים התרבותיים של החברה הערבית ובד בבד תאפשר התנסות אישית ואתגר אינטלקטואלי בפתיחות, גמישות וקבלה של האחר.

מטרתה של התוכנית במכללת אלקאסמי היא להכשיר בוגרים ומורים לתפקידי ניהול במערכת החינוך הערבית בשלוש מסגרות: קדם יסודי, מוסדות חינוכיים לא פורמאליים ובתי ספר יסודיים ועל יסודיים. כמו כן, התוכנית מיועדת לאפשר ללומדים לרכוש מיומנויות בניהול ומנהיגות ולהתפתח לתפקידים ניהוליים נוספים במערכת, כגון מנהיגות ביניים; רכזי שכבות, רכזי תחום ועוד. שלוש המסגרות הללו נתפסות כעוגן מרכזי בטיפוח רגשי, חברתי וקוגניטיבי של ילדים ובני נוער המחוברים ומחויבים ללימודיהם והמכשירים עצמם לחיים בעתיד. 

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי