מטרות התכנית ויעדיה

מטרת-העל של תכנית ה-M.Ed. בניהול וארגון מערכות חינוך היא הכשרת אנשי חינוך. שביכולתם להוביל שינוי משמעותי בקהילתם. התכנית שואפת להכשיר בוגרים אפקטיביים המחזיקים ביכולות ובמיומנויות הנחוצות לניהול מערכות חינוך מורכבות, יחד עם קיום תקשורת פתוחה והבנת הסביבה הדינאמית של מערכת החינוך המשתנה בשלוש זירות חינוכיות: קדם יסודי, מוסדות בלתי-פורמאליים ובתי ספר יסודיים ועל יסודיים.

המטרות הספציפיות של התכנית:

  1. להכשיר בוגרים ומורים לתפקידי ניהול ומנהיגות חינוכית במוסדות חינוך, תוך התייחסות לאתגרים הייחודיים לחברה ולתרבות הערבית.
  2. להכשיר בוגרים במטרה להוביל את מערכת החינוך לזירות ופסגות מתקדמות, וזאת באמצעות ציודם בגישות, אסטרטגיות וכלים להובלת צוותי חינוך במוסדות חינוך,  ותוך כדי הרחבת תחום המנהיגות לנישות חדשניות אחרות.
  3. לאפשר לבוגרים לרכוש כלים מתאימים להתמודדות נבונה עם האתגרים המצפים להם בתפקידי מנהיגות חינוכית, שהינם ייחודיים לחברה הערבית בישראל.
  4. להכשיר את בוגרי התוכנית לפיתוח חזון חינוכי הנותן מענה לסוגיות המעסיקות את החברה הערבית בישראל. 
  5. להעמיק את הבסיס התיאורטי, המחקרי והיישומי ולצייד את הבוגרים בתובנות מעמיקות אודות המחקר וחשיבותו בתחום מנהיגות וניהול מוסד חינוכי.
  6. לפתח כישורי מנהיגות חברתית וקהילתית מותאמים תרבותית בקרב הלומדים בתכנית.
  7. להעמיק את הידע של בוגרי התוכנית בנושאים של צדק חברתי, אי-שוויון ואחריותיות בהקשר למערכת החינוך.
  8. לפתח מגוון רחב של כישורים שיאפשרו לבוגרי התכנית להוביל שינוי במערכת החינוך, כמו מיומנויות פרקטיות החיוניות להובלת תהליכים של יזמות חינוכית וחברתית, ופיתוח חשיבה מחוץ לקופסה.
  9. להכשיר את בוגרי התכנית להיות מסוגלים לחקור את עשייתם וסביבתם, להפיק תובנות ולקדם למידה ארגונית בכל מוסד חינוכי על סמך יכולת מחקרית זו.

 

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי