תנאי קבלה למסלול מחקרי

סטודנט בתוכנית לתואר שני יתקבל למסלול עם תזה בסוף שנת הלימודים הראשונה בתוכנית

שבה הוא לומד, ובתנאי שיעמוד בתנאים הבאים:

  1. ממוצע משוקלל בשנה א' של 90 ומעלה בכל הקורסים.
  2. ממוצע שנתי בשנה א' של 90 ומעלה בקורסים המחקריים.
  3. עבודה סמינריונית אחת בציון של 90 לפחות.

התנאים לעיל חלים גם על בוגרי תכנית "הוראה ולמידה" מכל מוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

 

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי