מסע אחרי משוררים-בתור הזהב

השתתפות ד"ר טרביה עבדאללה בסמינר מחקרי "מטוב ספרד-מסע אחרי משוררים" למששך שבוע ימים 15-22/5/022 התקיימה למידה והעשרה בתחום הספרות האנדלוסית של ימי הביניים. במהלך הסמינר הוצגו הרצאות ומחקרים מעניינים מאוד משירת החול והקבלה שאפיינו את תור הזהב בספרד. יש לציין את החשיבות של ההשתתפות בכנסים מהסוג הנ"ל כדי להציג את הנרטיב הערבי -המוסלמי באופן מאוזן ולא לתת לנרטיב אחד להיות מוטה כלפי קהילה מסוימת. הדבר נעשה באופן השוואתי תוך עיון אינטרטקסטואלי בשירותו של אבו אלעתאהיה והשפעתה על שירתו של אבו אלחסן שלמה אבן גבירול.

ההרצאה שמה דגש על השפעתה של התרבות הערבית-המוסלמית על איותה התרבות העברית. מפגש בין תרבויות הוא רק מעשיר ומפרה את התרבות ואינו מיועד לבטל את האחר.

 

מסע אחרי משוררים-בתור הזהב

מסע אחרי משוררים-בתור הזהב

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי